• INNO-SEPT Higiénés kéztisztító és fertőtlenítő koncentrátum 0,5L pumpás

INNO-SEPT higiénés kéztisztító és fertőtlenítő koncentrátum (0,5 liter pumpás)

Antimikrobiális spektrum

Baktericid (MRSA), tuberkulocid, fungicid, sz.virucid (H1N1)

Alkalmazási feltételek

Alkalmazás hígítás nélkül, behatási idő szobahőmérsékleten.

Felhasználási terület és mód

Kézfertőtlenítésre: Felhasználásra kész folyadék foglalkozásszerű felhasználók részére, amely alkalmas minden olyan területen ahol a kéz tisztítása mellett annak fertőtlenítésére is szükség van. Juttassunk 3 ml INNO-SEPT koncentrátumot a száraz, vagy enyhén nedves tenyérbe, és egyenletesen dörzsöljük szét a fertőtlenítendő felületen, majd habosítsuk fel. Ügyeljünk, hogy elegendő mennyiségű anyag jusson a fertőtlenítés szempontjából kritikus helyekre: kézhajlat, ujjak közötti terület, körömágyak, valamint a köröm alatti területek. A kézen alaposan eldörzsöljük és felhabosítjuk a terméket, A behatási idő letelte után a kézről csapvízzel leöblítjük. A nedves kézfelületet meleg levegőáramban szárítsuk meg. (A kéz szárítására–szükség esetén- egyszer használatos papírtörölköző is megfelel).

antimikrobiális spektrum behatási idő
baktericid (MRSA)
yeasticid
tuberkulocid
Hepatitis B
1 perc
1 perc
1 perc
1 perc
szelektív virucid 2 perc
fungicid 5 perc

Biztonsági tanácsok - Elsősegélynyújtás: az INNO-SEPT-et ne alkalmazzuk nyálkahártya, nyílt seb, illetve a szem környéki bőrfelület fertőtlenítésére. A szert csak rendeltetésének megfelelő célra és módon szabad használni. A termék használata során be kell tartani az általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával ne érintkezzen! P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. BELÉGZÉS rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni.. LENYELÉS esetén a száj bő vízzel történő öblítése. Hányatatni TILOS!

Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a felhasználás körülményeitől függő kezelés után engedhető közcsatornába. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően

Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén határoljuk körül, ha lehetséges nyerjük vissza, vagy itassuk fel. Az összegyűjtött anyagot veszélyes anyagként kell kezelni. A szennyeződés helyét sok vízzel fel kell mosni.

Tárolás: Szobahőmérsékletű száraz helyiségben, élelmiszertől elkülönítve, eredeti csomagolásban, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat. A keverék optimális tárolási hőmérséklete 18-35°C, alacsonyabb hőmérsékleten opálosodás következhet be, ami a termék minőségét nem befolyásolja, és megszűnik amint a keverék a kívánt hőmérsékletű lesz. Fagytól védendő. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Mellőzni 10 °C alatti tárolását.

Szállítási mód /
Fizetési mód
Szállítási díj
Egyéni fuvar ajánlat alapján
Előre utalás
ingyenes
Személyes átvétel
Előre utalás
ingyenes
Személyes átvétel
Készpénz
ingyenes
INNO-SEPT Biztonsági adatlap letöltés indítása
INNO-SEPT Használati utasítás letöltés indítása

INNO-SEPT Higiénés kéztisztító és fertőtlenítő koncentrátum 0,5L pumpás

  • Gyártó: INNOVENG 1 Kft.
  • Cikkszám: 16216019
  • 0,55 kg

Szállítás és készlet információ

Raktáron
Kiszerelés: 12 db / csomag
Mikor kapom meg?
  • 1 582 Ft / db (1 246 Ft + áfa / db)

  • 1 187 Ft / db (935 Ft + áfa / db)


Kapcsolódó termékek

INNO-SEPT Higiénés fertőtlenítő kéztisztító és betegfürdető koncentrátum 1L

2 570 Ft (2 024 Ft + áfa)
2 061 Ft (1 623 Ft + áfa)

INNO-SEPT Higiénés fertőtlenítő kéztisztító és betegfürdető koncentrátum 1L

INNO-SEPT higiénés kéztisztító és fertőtlenítő koncentrátum (1 liter) Antimikrobiális spektrum Baktericid (MRSA), tuberkulocid, fungicid, sz.virucid (H1N1) Alkalmazási feltételek Alkalmazás hígítás nélkül, behatási idő szobahőmérsékleten. Felhasználási terület és mód Kézfertőtlenítésre: Felhasználásra kész folyadék foglalkozásszerű felhasználók részére, amely alkalmas minden olyan területen ahol a kéz tisztítása mellett annak fertőtlenítésére is szükség van. Juttassunk 3 ml INNO-SEPT konce...

2 570 Ft (2 024 Ft + áfa)
2 061 Ft (1 623 Ft + áfa)

INNO-SEPT Higiénés fertőtlenítő kéztisztító és betegfürdető koncentrátum 5L

9 729 Ft (7 661 Ft + áfa)
8 460 Ft (6 661 Ft + áfa)

INNO-SEPT Higiénés fertőtlenítő kéztisztító és betegfürdető koncentrátum 5L

INNO-SEPT higiénés kéztisztító és fertőtlenítő koncentrátum (5 liter) Antimikrobiális spektrum Baktericid (MRSA), tuberkulocid, fungicid, sz.virucid (H1N1) Alkalmazási feltételek Alkalmazás hígítás nélkül, behatási idő szobahőmérsékleten. Felhasználási terület és mód Kézfertőtlenítésre: Felhasználásra kész folyadék foglalkozásszerű felhasználók részére, amely alkalmas minden olyan területen ahol a kéz tisztítása mellett annak fertőtlenítésére is szükség van. Juttassunk 3 ml INNO-SEPT konce...

9 729 Ft (7 661 Ft + áfa)
8 460 Ft (6 661 Ft + áfa)